Luentoja ja koulutuksia

Asiakastyön lisäksi koulutan ja luennoin jonkin verran.

Kotikuntoutus/arkikuntoutus ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia teemoja yhteiskunnassamme. Eri puolilla Suomea on meneillään kehittämistyötä ikääntyneiden kotiin suunnattujen palveluiden saralla. Olen työskennellyt vuosina 2014-2016 ensin Eksotessa ja sittemmin Essotessa hanketyössä ko. aihealueen äärellä ja perehtyneisyyteni tähän aihealueeseen on poikinut kutsuja puhumaan eri puolella Suomea. Saan kulkea kehittämistyössä mukana luennoimalla, työpajatyöskentelyssä ja kotihoidon tiimejä mentoroiden nyt vielä vaikken enää hanketyötä teekään.